Menu Zamknij

Warunki użytkowania ( data wprowadzenia 30.07.2021 )

Akceptując warunki użytkowania, akceptujesz również Politykę prywatności, oraz Politykę ciasteczek (tzw. Cookies) Proszę przeczytaj je uważnie.  Wejdź, słuchaj materiały audio, oglądaj – wideo, czytaj informacje, posty, artykuły – zawarte na portalu  https://kursypolska.pl, oraz  zależnych podstronach tylko wtedy, gdy akceptujesz postanowienia niniejszych warunków użytkowania strony.

Portal KursyPolska daje Ci osobistą, ogólnoświatową, nieodpłatną, nieprzenoszalną i niewyłączną licencję na korzystanie z oprogramowania, które udostępniamy  Ci w celu korzystania z naszego Portalu. Niniejsza licencja ma na celu wyłącznie umożliwienie użytkownikowi korzystania z Portalu  dozwolonego przez niniejsze Warunki. Jeśli naruszysz te Warunki, możemy rozwiązać tę licencję.

Wiek: 
Aby móc się zarejestrować, zalogować lub przeglądać portal jako gość, musisz mieć ukończone 18 lat. Jeśli nie masz ukończonych 18 lat, musisz poprosić rodzica lub opiekuna, aby za ich zgodą korzystać z konta rodzica lub opiekuna prawnego, który ukończył 18 lat, a ta osoba dorosła będzie odpowiedzialna za wszystkie Twoje działania.

Członkostwo:
Jest bezpłatne, możemy zawiesić lub zamknąć Twoje konto, portal w dowolnym momencie z dowolnego powodu (oczywiście postępując rozsądnie) .

Twoja odpowiedzialność:
Twoje członkostwo nie jest zbywalne, co oznacza, że ​​nie możesz sprzedać swojego konta.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelką swoją aktywność na portalu, w tym za wszelkie działania podejmowane w związku z nazwą użytkownika i hasłem.

W przypadku posiadania konta, musisz zabezpieczyć swoje hasło i nie pozwolić żadnej innej osobie używać Twojej nazwy użytkownika lub hasła. Jeśli zdasz sobie sprawę z nieuprawnionego użycia hasła lub naruszenia bezpieczeństwa, musisz nas natychmiast o tym powiadomić.

Naruszanie zasad: 
W przypadku podejmowania  działań które nie są zgodne z wartościami naszej społeczności, lub działań mogących powodować szkody dla nas lub członków portalu (zarejestrowanych użytkowników) możemy zdecydować się na trwałe usunięcia Twojego konta z portalu, nie będziesz mógł / mogła ubiegać  się wtedy o przyznanie nowego.

Nie gwarantujemy, że elementy lub treści dodane przez zarejestrowanych użytkowników  kod (elementy osadzone) , dane (pozyskane, usłyszane, zaczerpnięte, inne..) lub materiały dostępne w portalu lub za jego pośrednictwem nie naruszają praw własności intelektualnej osób trzecich. Dlatego tylko członkowie portalu (zarejestrowaniu użytkownicy) są odpowiedzialni za udzielenie takiej informacji, w celu uzyskania informacji należy zapytać samego użytkownika.

Informacje o odnośnikach do zewnętrznych stron, portali, usług innych miejsc w internecie. 
Uważaj w jakie linki klikasz, ponieważ na tym portalu są umieszczane odnośniki do zewnętrznych portali, (innych miejsc w internecie) przez użytkowników, nie mamy możliwości ich pełnej weryfikacji. Zachowuj szczególną uwagę klikając w link, nie możemy gwarantować bezpieczeństwa zasobów internetowych niezależnych od tego portalu. Po kliknięciu w link możesz zostać przekierowany w nieznaną Ci strefę – nie zawsze może ona okazać się bezpieczna.

Powiadomienie o konieczności realizacji standardów ochrony danych : 
1) Przechowuj swoje dane osobowe bezpiecznie offline (poza portalem)
2) Nie podawaj swoich danych osobowych online (portal tego nie wymaga !)
3) Bądź czujny, w szczególności zwracaj uwagę na przypadki podszywania osób podających się za administratorów portalu, (portal nie potrzebuje Twoich danych osobowych !)
4) Bądź podejrzliwy w szczególności wobec osób które próbują wzbudzić Twoje zaufanie twierdząc że Cię znają, lub kontaktują się z Tobą z polecenia portalu.  (portal nie potrzebuje Twoich danych osobowych !)
5)  Zawsze sprawdzaj szczegółowo adresu e-mail, czy wiadomość na pewno pochodzi z  zaufanej i sprawdzonej przez Ciebie domeny.
6) Dane takie jak nazwa użytkownika, hasło i adres e-mail – muszą być unikalne, musisz je tak zmodyfikować, aby nie było możliwości powiązania ich z Twoją osobą.
7) Nigdy nie używaj adresu e-mail zawierającego Twoje imię i nazwisko, ksywkę, pseudonim, wiek, miejsce pochodzenia, lub używaną wcześniej nazwę użytkownika.
8) Stosuj unikalne i abstrakcyjne, losowo generowane nazwy użytkownika . np: adasdwe i temu podobne,
9) Stosuj unikalne i silne hasła, czyli taki które są losowo generowane, posiadają minimum 16 znaków, zawierają znaki specjalne (&^%$#) oraz składające się z dużych i małych liter
10) Po rejestracji w portalu zapisz i zaszyfruj  swoje dane logowania, pamiętaj aby móc uzyskać do nich dostęp w przypadku chęci logowania do portalu.
11) Nie udostępniaj swoich danych w serwisach społecznościowych, tym bardziej nie osadzaj  ich w portalu.
12) Zabezpiecz swoje urządzenia
a) Użyj oprogramowania zabezpieczającego
b) Unikaj wiadomości phishingowych
c) Zwracaj uwagę do jakiego Wi-Fi jesteś połączony  (unikaj sytuacji kiedy  łączysz się z nieznaną Ci siecią)
d) Po odejściu od urządzenia zablokuj je, tak aby uniemożliwić  dostęp osób trzecich do pozostawionych w nim danych.
13) Przeczytaj Politykę Prywatności portalu
14) Kiedy nie zamierzasz dalej korzystać z portalu jako użytkownik Usuń swoje konto !

Dane dobrowolne potrzebne do założenia/ używania konta na portalu:
1) E-mail
2) Nazwa  użytkownika
3) Hasło

Twoje zgody odnośnie Twoich danych potrzebnych do założenia/ używania konta na portalu :
Wszystkie połączenia pomiędzy serwerem, a Twoją przeglądarką są szyfrowane, przykładamy też ogromną uwagę do bezpieczeństwa Twoich danych, oraz użytkowania portalu przez Ciebie. Szczegóły odnośnie przechowywania danych możesz znaleźć w Polityce Prywatności która jest zamieszczona na portalu. W przypadku braku realizacji standardów ochrony danych przez Ciebie, narażasz się na przypadkowe, lub celowe (poprzez działania hackerów, złośliwych osób, przypadkowych osób, konkurencji..) ujawnienie podanych danych. Ponieważ nie mamy możliwości weryfikacji podanych danych i zostałeś/ zostałaś powiadomiony/ powiadomiona o konieczności realizacji standardów ochrony danych w szczególności odnośnie konieczności podania unikalnej – losowo generowanej nazwy użytkownika, hasła, oraz odpowiedniego – unikalnego adresu e-mail w celu rejestracji / używania konta na portalu. Potwierdzasz że dane które dobrowolnie wprowadzasz są unikalne oraz, że czynisz to świadomie, wobec czego zgadzasz się, że wprowadzone dane nie mogą zostać uznane za wrażliwe i  w rezultacie nie mogły by one zostać uznane za przypadek naruszenia przetwarzania danych osobowych.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.

Skutki zmiany lub usunięcia konta na portalu
Możesz usunąć lub zmienić swoje konto usługi w dowolnym momencie. Jeśli zmienisz zdanie, możesz nie być w stanie go odzyskać, utracisz też bezpowrotnie wszystkie dane wprowadzone do portalu.

Czynności w razie potrzeby usunięcia konta
Wyślij maila na adres: [email protected] o tytule chcę usunąć konto z informacjami : nazwa użytkownika, adres e-mail.  Adres z którego wyślesz maila musi odpowiadać temu który podałeś, na tej podstawie będziemy mogli stwierdzić, że jesteś właścicielem danego konta i faktycznie chcesz usunąć swoje konto. ,

Udzielenie licencji 
Wysyłając treść do Portalu KursyPolska, zgadzasz się na udzielenie nam wieczystej i nieodwołalnej licencji na używanie, kopiowanie, wyświetlanie, rozpowszechnianie i przechowywanie treści, zdjęć, grafik, audio, wideo. Zgadzasz się również swobodnie udzielać licencji na publikowane treści, zdjęć, grafik, audio, wideo wszystkim użytkownikom KursyPolska na tych samych warunkach.

Użytkownik nie może wykorzystywać żadnych znaków towarowych, logo, nazw domen ani innych charakterystycznych cech Portalu KursyPolska bez naszej zgody, chyba że prawo zezwala inaczej. Użutkownik po rejestracji może dodawać komentarze, istnieje możliwość rozszerzenia uprawnień użytkownia, jednak tylko wtedy gdy użytkownik odpowiednio umotywuje taką potrzebę.

Modyfikacje, zmiany artykułu przez moderatora
W przypadku sytuacji kiedy po umieszczeniu artykułu, zmienia on elementy wizualne portalu – moderator zastrzega sobie prawo usunięcia części lub całości artykułu z serwisu.

Funkcje – publikacje na Portalu
1) Posty / Artykuły
2) Audio
3) Wideo
Obecnie udostępniona została tylko funkcja publikowania Postów, artykułów. Pozostałe  funkcje, ze względu na bezpieczeństwo użytkowników Portalu pozostaną wyłączone, aż do odwołania. Portal  blokuje możliwość osadzania video z usług  takich  jak Youtube czy Vimeo.  Użytkownik nie może dadać do Portalu również swoich plików Audio, oraz Video. W przypadku uzasadnonej potrzeby użycia takich funkcji prosimy o kontakt.

Publikacja, wstawienie artykułu, lub postu w ramach portalu:  
Opublikowanie treści, audio, lub video w ramach działania portalu powoduje ogólny dostęp do nich przez wszystkich użytkowników internetu. Treści oraz wszystkie informacje wprowadzone do portalu mogą zostać zaindeksowane przez wyszukiwarki, boty indeksujące, narzędzie agregujące treści, inne nieznane nam narzędzia – wobec czego usunięcie konta, lub treści z portalu nie będzie równoznaczne z usunięcie ich z internetu.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.

Zasady jakościowe publikowanych artykułów, postów w ramach portalu: 
Wszystkie materiały dodane do portalu muszą być unikalne, tzn. nie mogą zostać wcześniej, opublikowane w innych portalach, ten portal nie jest agregatorem to znaczy że nie służy do powielania tych samych artykułów lub ich części. Artykuły, posty dodawane do portalu muszą cechować się ciekawą treścią lub, oraz treścią która może być uznana za przydatną.

Publikując materiał ponosisz odpowiedzialność odnośnie jego jakości oraz źródeł. Nigdy nie kopiuj materiałów z innych portali, w przypadku cytatów zawsze podawaj źródła.

Dopuszczone treści zamieszczanych artykułów/ postów: 
Wszystkie treści nie mogą odbiegać od tematyki kategorii, oraz subkategorii utworzonych w portalu, w przypadku kiedy nie istnieje kategoria, lub subkategoria dla tematyki artykułu/ postu – nie masz możliwości jej opublikowania.

Wymogi techniczne odnośnie formatowania tekstu: 
Teksty zamieszczane na portalu są pisane z wykorzystaniem czcionek:

Główna czcionka (główna)
Open Sans

Druga czcionka (tytuły)
Roboto

Czcionka trzeciorzędowa (tekst postu i strony)
Verdana

Wilekość czcionek: 
Normal – czcionka normalna (podstawowa)  z wyłączeniem tytułów i podtytułów

Niedostosowanie się do tego zalecenia może stanowić poważne naruszenie warunków użytkowania portalu.

Umieszczanie artykułów reklamowych na portalu: 
Istnieje możliwość stosowania reklamy na portalu, oraz promocji produktów w ramach publikowanych artykułów/ postów – musi ona być jednak na tyle ciekawa i nie inwazyjna, aby osoby czytające, w tym społeczność nie uznała, że celem publikacji artykułu/ postu była tylko prezentacja produktu lub usług. Materiały dodawane do portalu powinny dać się sklasyfikować jako niosące przydatną treść, czyli taką po której przeczytaniu gość, czy też użytkownik portalu uzna, że dowiedział się czegoś ciekawego, przydatnego. Zabronione jest umieszczanie materiałów reklamowych o samym produkcie, lub usłudze.

Zasady umieszczania linków w ramach artykułów/ postów: 
Możesz umieści maksymalnie 2 linki do stron zewnętrznych w ramach publikacji unikalnego artykułu/ postu. Linki powinny być w środku publikacji, oraz ewentualnie na jej końcu. W przypadku stwierdzenia umieszczenia linku do zasobów internetu które mogą być uznane za podejrzane, niestosowne, lub szkodliwe – konto oraz wszystkie publikacje użytkownika zostaną usunięte. Linki umieszczane w ramach publikacji artykułów nie mogą zostać skrócone, tzn. domena która widnieje w artykule musi być docelowym miejscem przekierowania przez link.  Zabronione jest  stosowanie przekierowań użytkowników i gości, poprzez podanie nieprawidłowej domeny, tzn. innej niż docelowo jest kierowany ruch z umieszczonego linka.

Zasady umieszczania grafik w ramach artykułów / postów: 
Dopuszczalne wielkość grafiki to 100 KB, istnieje możliwość umieszczenia większych plików do 1 mb, prosimy jednak o używanie tej możliwości w ostateczności. Grafiki zostaną automatycznie zmniejszone, oraz zoptymalizowane – wobec czego ich rozmiar po publikacji może by inny – niż ten przesłany.

Grafiki/ zdjęcia w ramach artykułów/ postów: 
Posiadając konto użytkownika, nie masz możliwości wgrania grafik na serwer, może jednak je osadzić – Maksymalna ilość grafik / zdjęć które możesz umieścić w ramach jednego artykułu/ portalu jest uzależniona od ilości znaków zamieszczonych w publikacji. Minimalnie 1600 znaków – 1 grafika, Średnio ponad 3000 znaków – 2 grafiki, Dużo ponad 5000 znaków – 3 grafiki. Wszystkie grafiki powinny być plikami statycznymi, w formatach *.jpg / *.png – inne formaty mogą zostać odrzucone przez serwer.

Czas trwania publikacji:  
Czas trwania publikacji jest uzależniony od Ciebie, tzn. Ty zarządzasz swoimi artykułami/ postami i decydujesz kiedy ma się zakończyć ich publikacja, Usunięcie publikacji przez administratora portalu może odbyć się w momencie, kiedy jest ona niezgodna z warunkami użytkowania portalu.

Konieczność archiwizacji artykułów/ postów:
Wszystkie dane które zostaną wprowadzone przez Ciebie, w szczególności artykuły, posty powinny być archiwizowane przez Ciebie. Twoje dane, artykuły, posty w przypadku awarii, modyfikacji, usunięcia portalu, mogą być nie do odzyskania. Jeżeli chcesz mieć dostęp w przyszłości do swoich publikacji, musisz zapisywać je w miejscu niezależnym od portalu. Portal nie daje gwarancji odzyskania jakichkolwiek Twoich danych, nawet w przypadku kiedy po awarii, powróci do stabilnego funkcjonowania.

Ten portal wykorzystuje Rss do automatycznej publikacji na serwisie Tumblr, oraz Twitterze – publikując na tym portalu artykuł, Twoja publikacja automatycznie znajdzie się na tych serwisach, jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej przeczytaj ten artykuł :Tumblr

Sprzedaż produktów lub usług w modelu B2B (Business to Business) wymaga zastosowania specyficznych strategii i podejść, które skoncentrują się na wartości dla biznesu oraz długoterminowych relacjach. Oto kilka kluczowych kroków, które pomogą skutecznie sprzedawać w tym kontekście:
Przeczytaj
KursyPolska | Warunki Użytkowania
Sprzedaż produktów lub usług w modelu B2B (Business to Business) wymaga zastosowania specyficznych strategii i podejść, które skoncentrują się na wartości dla biznesu oraz długoterminowych relacjach. Oto kilka kluczowych kroków, które pomogą skutecznie sprzedawać w tym kontekście:
Przeczytaj
KursyPolska | Warunki Użytkowania
W dzisiejszym dynamicznym świecie e-commerce promocja sklepu internetowego wymaga innowacyjności i elastyczności. Jednym z najskuteczniejszych narzędzi, które umożliwiają rozszerzenie zasięgu i zwiększenie sprzedaży, jest program afiliacyjny.
Przeczytaj
KursyPolska | Warunki Użytkowania
W dzisiejszym dynamicznym świecie e-commerce promocja sklepu internetowego wymaga innowacyjności i elastyczności. Jednym z najskuteczniejszych narzędzi, które umożliwiają rozszerzenie zasięgu i zwiększenie sprzedaży, jest program afiliacyjny.
Przeczytaj
KursyPolska | Warunki Użytkowania
Kontynuując przeglądanie lub klikając „Akceptuje”, wyrażasz zgodę na przechowywanie na swoim urządzeniu plików cookie własnych i stron trzecich, aby usprawnić nawigację po witrynie, analizować wykorzystanie witryny i pomóc w naszych działaniach marketingowych.
Polityka cookies
Ustawienia cookies
Akceptuje
Nie akceptuje
Klikając „Akceptuje”, wyrażasz zgodę na przechowywanie na swoim urządzeniu plików cookie własnych i stron trzecich, aby usprawnić nawigację po witrynie, analizować wykorzystanie witryny i pomóc w naszych działaniach marketingowych.
Polityka cookies
Ustawienia cookies
Akceptuje
Nie akceptuję