Menu Zamknij

Jak utworzyć i skonfigurować plik wymiany (swap) na systemie Debian 10

Jeżeli korzystasz z serwera w chmurze opartego na systemie Debian GNU/Linux 10 (buster)
i potrzebujesz włączyć swap, aby uniknąć problemów z brakiem pamięci podczas kompilacji większych programów, możesz to zrobić w kilku prostych krokach. Domyślnie serwery w chmurze nie mają włączonej funkcji swap, więc będziemy musieli stworzyć plik wymiany i skonfigurować go. Poniżej przedstawiamy jak to zrobić:

 1. Sprawdź, czy nie masz skonfigurowanego swapu: Aby sprawdzić, czy masz już skonfigurowany swap, wykonaj polecenie:
  swapon --show

  Jeśli nie otrzymasz żadnego wyniku, oznacza to, że nie masz skonfigurowanego swapu.

 2. Sprawdź dostępną przestrzeń na dysku: Aby sprawdzić ilość wolnego miejsca na dysku, wywołaj:
  df -h

  Otrzymasz informacje o dostępnej przestrzeni na dysku, co pozwoli nam określić, ile miejsca możemy przeznaczyć na plik wymiany.

 3. Utwórz plik wymiany: Utwórz plik wymiany o określonym rozmiarze (w tym przypadku 1GB) za pomocą polecenia:
  fallocate -l 1G /var/swapfile
 4. Ustaw odpowiednie uprawnienia dla pliku wymiany: Nadaj odpowiednie uprawnienia dla pliku wymiany, aby zapewnić bezpieczeństwo:
  chmod 600 /var/swapfile
 5. Ustaw plik wymiany: Ustaw plik jako obszar wymiany, używając komendy:
  mkswap /var/swapfile
 6. Włącz plik wymiany: Włącz plik wymiany w systemie za pomocą polecenia:
  swapon /var/swapfile
 7. Sprawdź, czy swap jest aktywny: Aby potwierdzić, że plik wymiany został pomyślnie dodany, wykonaj ponownie polecenie:
  swapon --show
 8. Dodaj swap do pliku fstab: Aby plik wymiany został dodany na stałe, dodaj go do pliku /etc/fstab wpisując:
  echo '/var/swapfile none swap sw 0 0' | tee -a /etc/fstab

Teraz masz skonfigurowany plik wymiany na swoim systemie Debian GNU/Linux 10 (buster)
, co pomoże Ci zminimalizować problemy z brakiem pamięci w trakcie pracy z większymi programami.