Menu Zamknij

Polecenie df w systemie Linux: Monitorowanie miejsca na dysku

Wprowadzenie

W systemach operacyjnych opartych na Linuxie, monitorowanie dostępnego miejsca na dysku jest niezwykle istotne, aby skutecznie zarządzać zasobami i unikać problemów związanych z brakiem miejsca na dysku. Polecenie df jest używane w celu uzyskania informacji o dostępnych punktach montowania i ilości zajętego oraz wolnego miejsca na poszczególnych partycjach.

Co to jest polecenie df?

Polecenie df to narzędzie wiersza poleceń w systemach Linux, które dostarcza informacje o przestrzeni dyskowej. Wyświetla statystyki dotyczące różnych partycji na dysku, w tym ilość miejsca zajętego, wolnego i dostępnego, a także poziomu zapełnienia poszczególnych systemów plików.

Jak korzystać z polecenia df?

Podstawowe użycie

Podstawowe użycie polecenia df polega na wpisaniu go w terminalu, bez żadnych dodatkowych argumentów. Spowoduje to wyświetlenie informacji o wszystkich podłączonych partycjach.

df

Wyświetlanie szczegółowych informacji

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o poszczególnych partycjach, możemy skorzystać z flagi -h (lub --human-readable), która spowoduje wyświetlenie wyników w czytelnej dla człowieka formie.

df -h

Wyświetlanie tylko określonych systemów plików

Jeśli chcemy wyświetlić informacje tylko dla określonych systemów plików, możemy podać je jako argumenty polecenia df. Na przykład, jeśli chcemy zobaczyć informacje tylko dla systemu plików typu ext4, możemy wpisać:

df -T ext4

Interpretacja wyników

Po wykonaniu polecenia df, otrzymujemy tabelę z różnymi kolumnami, takimi jak “Syst. plików”, “1K-bl.”, “Zajęte”, “Wolne”, “% zapełn.”, “Montowanie”.

  • Syst. plików: Nazwa systemu plików.
  • 1K-bl.: Rozmiar bloku w kilobajtach.
  • Zajęte: Ilość miejsca zajętego na dysku.
  • Wolne: Ilość dostępnego wolnego miejsca.
  • % zapełn.: Procent zapełnienia partycji.
  • Montowanie: Punkt montowania partycji w systemie plików.

Podsumowanie

Polecenie df jest potężnym narzędziem w systemie Linux, które umożliwia monitorowanie miejsca na dysku i analizowanie dostępnego miejsca na poszczególnych partycjach. Pozwala to efektywnie zarządzać przestrzenią dyskową i unikać problemów związanych z brakiem miejsca.