Menu Zamknij

Czym jest metoda VAKOG w NLP?

Metoda VAKOG w Programowaniu Neurolingwistycznym (NLP) opiera się na zrozumieniu różnic indywidualnych w percepcji informacji przez ludzi. To narzędzie pozwala lepiej dostosować komunikację do preferencji percepcyjnych danej osoby, co może znacząco poprawić skuteczność przekazywanych komunikatów. Oto główne elementy tej metody:

Wizualizacja (V – Visual)

Osoby preferujące przetwarzanie wizualne informacji zapamiętują najlepiej to, co zobaczą. Grafiki, diagramy, wykresy, różnorodne kolory i wzory są dla nich kluczowe. W komunikacji z takimi osobami warto więc korzystać z obrazów, prezentacji multimedialnych, ilustracji. Słowa opisujące wygląd, kształt czy kolorystykę są dla nich ważne.

Audytywizualizacja (A – Auditory)

Ludzie preferujący przetwarzanie słuchowe informacji najlepiej zapamiętują treści, które usłyszą. Dla nich istotny jest ton głosu, rytm, melodyka. Ważne są więc słowa, dźwięki, melodie. W komunikacji z tymi osobami warto korzystać z opowiadań, opisywania w mówieniu, a także akcentować aspekty dźwiękowe komunikatu.

Kinestetyka (K – Kinesthetic)

Osoby preferujące przetwarzanie kinestetyczne najlepiej przyswajają wiedzę poprzez dotyk, ruch, gesty. Są to ludzie bardziej praktyczni, dla których ważne są doznania związane z fizycznym odczuciem. W komunikacji z nimi warto więc korzystać z gestów, demonstracji, aktywności fizycznych, aby treść mogła być lepiej przyswajana.

Olfaktoryczne (O – Olfactory)

Mniej często uwzględniany, ale istotny, to aspekt związany z węchem. Niektórzy ludzie najlepiej przyswajają informacje poprzez zapachy. To szczególnie ważne w kontekście produktów, które są związane z zapachem.

Smak (G – Gustatory)

Również mniej popularna preferencja, ale niektórzy ludzie mogą lepiej przyswajać informacje, gdy są związane z doznaniem smaku. To związane z konkretnymi smakami, potrawami, posiłkami, które mogą stanowić dla nich kluczowe skojarzenia.

Pamiętajmy, że każdy może mieć różne stopnie preferencji w tych obszarach, a także niektórzy ludzie mogą być tzw. “multi-sensoryczni”, czyli korzystać z kilku z tych kanałów percepcyjnych. Dlatego elastyczność i dostosowanie komunikacji do konkretnej sytuacji i odbiorcy są kluczowe. Metoda VAKOG w NLP umożliwia lepsze zrozumienie potrzeb i preferencji odbiorcy, co pozwala na skuteczną komunikację i osiągnięcie zamierzonych celów.